dimecres, 2 de desembre de 2015


DISSENY I CREACIÓ DE MATERIALS EDUCATIUS

Hem trobat interessant aquest tema perquè hem après a com crear i dissenyar un recurs que ens servís com a futurs docents. Per dissenyar un recurs es necessiten seguir uns passos:

Primer decidir el tema sobre el qual vols treballar, després concretar quins objectius generals i específics i que volem aconseguir, seguidament  buscar i dissenyar els tipus d'activitats que volem portar a terme i buscar els recursos necessaris per realitzar-les, i per últim avaluar si hem arribat a plantejament inicial.

Com a conclusió criem que és important seguir els diferents passos per tal que es pugui portar a terme de manera adequada el projecte.

FLIPPED CLASSROM

El flipped classrom és una nova forma de donar classe d'una manera més innovadora, es centra en l'alumne i les seves necessitats i potencia la interacció del grup. En aquest mètode els alumnes han d'estar  implicats en la construcció del seu propi aprenentatge amb l'ajuda del docent. La relació entre alumne-professor és bidireccional. El procés de coneixement consisteix en fer la part tèorica a casa i la part practica a l'aula per resoldre els dubtes.

Després de realitzar el debat a la classe pensem que la classe invertida té avantatges però també inconvenients: Avantatges perquè és una forma diferent del model tradicional permet que els alumnes treballin la part teòrica a casa d'una manera tranquil·la i a partir d'això aprofitar les hores de classe per resoldre dubtes.

I els inconvenients del flipped classrom que alumnes poden no aprofitar el temps a casa per treballar la part teòrica i no preguntar a classe, l'altre és que no tots els alumnes disposen d'una connexió a la xarxa o de dispositius tecnològics, aquest mètode no es pot adaptar a totes les assignatures perquè algunes assignatures són molt teòriques i poc practiques.


Arribem a la conclusió que la classe invertida es pot realitzar sempre que tant l'alumne com el professor estiguin disposats a ser responsables de garantir un aprenentatge, en aquest cas els resultats seran postius per l'alumnat.

dilluns, 23 de novembre de 2015


EL CIBERASSATJAMENTEl ciberassetjament és una realitat que cada vegada es dóna més en nens i joves a causa de la incorporació de les noves tecnologies a la nostra vida quotidiana.


Actualment existeixen diversos tipus de ciberassetjaments des de  intercanvi d'insults mitjançant missatges electrònics, fins al anomenat sexting que és la difusió o publicació de continguts de tipus sexual.Molts nens i joves no són consents dels riscos que es poden trobar a la xarxa i a causa de la falta d'informació  es deixen manipular per persones que tenen experiència en la captació d'aquests col·lectius vulnerables. Des dels centres educatius han de prevenir el ciberassetjament mitjançant actuacions informatives a l'alumnat sobre les conseqüències i els riscos que poden tenir fent un mal ús d'internet. També com a futurs educadors hauríem de poder detectar casos de ciberassetjament a les aules i saber actuar en cas de què es donin aquestes situacions i oferir als alumnes i a les famílies tant ciberassetjadores  com  ciberassetjades suport de tot tipus evitant el agreujament de la situació i la repetició d'aquestes.

dilluns, 9 de novembre de 2015

STORYTELLING

VIDEO STORYTELLING:
COMO LLEGA EL AGUA A NUESTRAS CASAS?
MAPA CONCEPTUAL DELS DISPOSITIUS MÒBILS

ELS DISPOSITIUS MÒBILS A L'EDUCACIÓ 

Creiem que els dispositius mòbils a les aules és important, ja que és una font d'aprenentatge que possibilita la realització de certes tasques específiques que d'altra manera no seria possible  de dur a terme (per exemple: cercar a temps real informació multimèdia contrastar-la sobre qualsevol assumpte, o per buscar aplicacions útils a les matèries que s'estan impartint a classe. Aquests dispositius faciliten i enriqueixen l'aprenentatge dels alumnes, ja que complementen la teoria impartida pel professor a l'aula.

També és una eina que facilita la comunicació entre alumne i professor compartint treballs i aportacions fora de les aules.

Per tant la utilització de dispositius mòbils a l'educació és un avanç cap a un aprenentatge més complet i enriquidor per als alumnes, ja que  forma part de les seves vides quotidianes.